Kosten

dames met plant

Kosten

Verblijf

De kosten voor wonen en service variëren vanaf € 2.000,- per maand en zijn afhankelijk van de omvang en ligging van het eigen appartement. Hierbij zijn standaard inbegrepen:

 • Huur appartement in modern woon-zorgcentrum
 • Persoonsalarmering
 • Verwarming, licht en water
 • Onderhoud en schoonmaak
 • Gebruik gemeenschappelijke faciliteiten
 • Kleinschalig waardoor veel persoonlijke aandacht
 • Dagelijks vers bereide maaltijden en dranken
 • Gratis koffie/thee
 • Activiteiten
 • Internetaansluiting
 • Wasgoedbehandeling/-verzorging

Zorg

Zodra u beschikt over een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) worden de kosten voor de te verlenen zorg (verzorging, verpleging en begeleiding) vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (EB) voor zorg zonder verblijf (de lage eigen bijdrage). Deze eigen bijdrage is gemaximeerd op basis van uw verzamelinkomen (VI) van 2 jaar terug (inkomensafhankelijk maximum) óf door uw indicatie (zorgafhankelijk maximum). Bij de berekening van uw eigen bijdrage wordt rekening gehouden met het laagste bedrag. In 2023 bedraagt de (lage) eigen bijdrage maximaal € 808,60 per maand. Als u exact wilt weten wat uw eigen bijdrage is kunt u dat via deze link berekenen.

Rekenvoorbeeld

Dit betreft een indicatieve berekening voor de situatie dat u geen partner heeft. U kunt u eigen bijdrage zelf berekenen bij het CAK; Voor Vellerveste moet u kiezen voor 'hulp of zorg thuis' en daarna voor 'volledig pakket thuis'.

Voorbeeld 1

Eigen bijdrage regulier verpleeghuis

Eigen bijdrage en huurkosten Vellerveste

Inkomen                                       

€ 25.000

€ 25.000

Spaargeld

€ 0

€ 0

Kosten per maand eerste 4 maanden

Eigen bijdrage CAK € 208,33 € 208,33
Woonkosten € 0.00* €2.000
Totaal € 208,33 €2.208,33

Kosten per maand na 4 maanden

Eigen bijdrage CAK

€1.229,01

€ 208,33

Woonkosten

€ 0.00*

€2.000

Totaal

€1.229,01

€2.208,33

* U betaalt geen huurprijs, maar een deel van de kosten moet u bij een regulier verpleeghuis vaak zelf betalen, bij ons zitten deze in de woonkosten opgenomen. Denk hierbij aan kosten voor het wassen van kleding, verzekeringen of activiteiten.

Voorbeeld 2

Eigen bijdrage regulier verpleeghuis

Eigen bijdrage en huurkosten Vellerveste

Inkomen                                              

€ 30.000

€ 30.000

Spaargeld

€ 100.000

€ 100.000

Kosten per maand eerste 4 maanden

Eigen bijdrage CAK € 272,89 € 272,89
Woonkosten € 0.00* € 2.000
Totaal € 272,89 € 2.722,89

Kosten per maand na 4 maanden

Eigen bijdrage CAK

€ 1.779,97

€ 272,89

Woonkosten

€ 0.00*

€ 2.000

Totaal

€ 1.779,97

€ 2.272,89

* U betaalt geen huurprijs, maar een deel van de kosten moet u bij een regulier verpleeghuis vaak zelf betalen, bij ons zitten deze in de woonkosten opgenomen. Denk hierbij aan kosten voor het wassen van kleding, verzekeringen of activiteiten.

Voorbeeld 3

Eigen bijdrage regulier verpleeghuis

Eigen bijdrage en huurkosten Vellerveste

Inkomen

€40.000

€40.000

Spaargeld                                                  

€200.000

€200.000

Kosten per maand eerste 4 maanden

Eigen bijdrage CAK

€389,55

€389,55

Woonkosten

€ 0.00*

€2.000

Totaal

€389,55

€2.389,55

Kosten per maand na 4 maanden

Eigen bijdrage CAK

€2.652,40

€389,55

Woonkosten

€ 0.00*

€2.000

Totaal

€2.652,40

€2.389,55

Bij onze huurprijs zijn de volgende faciliteiten inbegrepen:

 • Verzekeringen
 • Waskosten kleding
 • Gebruik wasmachine
 • Internet

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0342 – 40 00 23

Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.